Önce konu Dışı - off topic Kategorisinde
Excel ile anlık döviz kurlarını nasıl çekerim

1 cevap

0 oy
Önce

Private Declare Function InternetGetConnectedState _

   Lib "wininet.dll" (ByRef dwflags As Long, _

   ByVal dwReserved As Long) As Long

Private Const INTERNET_CONNECTION_MODEM As Long = &H1

Private Const INTERNET_CONNECTION_LAN As Long = &H2

Private Const INTERNET_CONNECTION_PROXY As Long = &H4

Private Const INTERNET_CONNECTION_OFFLINE As Long = &H20

Dim mySht As Worksheet

Function IsInternetConnected() As Boolean

    Dim L As Long

    Dim R As Long

    R = InternetGetConnectedState(L, 0&)

    If R = 0 Then

        IsInternetConnected = False

    Else

        If R <= 4 Then

            IsInternetConnected = True

        Else

            IsInternetConnected = False

        End If

    End If

End Function

Sub doviz_kurlari_anlik()

On Error Resume Next

On Error GoTo hata

Dim gun

Dim ay

Dim yil

Dim yeni_ac As Boolean

Dim sorgu

yeni_ac = True

sorgu = Date

baslangic1:

yil = Year(sorgu)

ay = Month(sorgu)

gun = Day(sorgu)

If Len(ay) < 2 Then ay = "0" & ay

If Len(gun) < 2 Then gun = "0" & gun

'If IsInternetConnected = False Then

'    MsgBox "İnternet bağlantısı olmadığı için döviz kurlarını veremiyoruz."

'    Exit Sub

'End If

If yeni_ac Then

Workbooks.Add

End If

    ActiveWorkbook.XmlImport URL:= _

        "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/" & yil & ay & "/" & gun & ay & yil & ".xml", ImportMap:=Nothing, _

        Overwrite:=True, Destination:=Range("$A$1")

ActiveWindow.DisplayGridlines = False

If Range("A1").Value = "" Then

    sorgu = DateValue(sorgu) - 1

    yeni_ac = False

    GoTo baslangic1

End If

hata:

If Err Then

    MsgBox "İnternet bağlantısı var."

    Exit Sub

End If

End Sub

'doviz_kurlari_anlik_tarih

Sub doviz_kurlari_anlik_tarih()

On Error Resume Next

Dim gun

Dim ay

Dim yil

Dim sorgu

Dim yeni_ac As Boolean

yeni_ac = True

sorgu = InputBox("Lütfen döviz kurlarını istediğiniz tarihi giriniz." & vbCrLf & "Veriyi GÜN.AY.YIL şeklinde giriniz.", _

"Tarih Girişi", Date)

baslangic:

yil = Year(sorgu)

ay = Month(sorgu)

gun = Day(sorgu)

If Len(ay) < 2 Then ay = "0" & ay

If Len(gun) < 2 Then gun = "0" & gun

If IsInternetConnected = False Then

    MsgBox "İnternet bağlantısı olmadığı için döviz kurlarını veremiyoruz."

    Exit Sub

End If

If yeni_ac Then

Workbooks.Add

End If

    ActiveWorkbook.XmlImport URL:= _

        "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml" & yil & ay & "/" & gun & ay & yil & ".xml", ImportMap:=Nothing, _

        Overwrite:=True, Destination:=Range("$A$1")

ActiveWindow.DisplayGridlines = False

If Range("A1").Value = "" Then

sorgu = DateValue(sorgu) - 1

yeni_ac = False

GoTo baslangic

End If

End Sub

Benzer sorular ve cevaplar

0 entry
0 entry
0 entry
3 Yıl Önce konu Dışı - off topic Kategorisinde Anonim sordu
1 entry
10 ay Önce internet Kategorisinde Anonim sordu
1 entry
1 entry
0 entry
0 entry

Sitemizde küfür, siyaset ve tüm olumsuz paylaşımlar yasaktır.
İletişim: mail@birsorusor.com

Apk mobil

birsorusor.com | kelepirim.com

...